Takoyaki Thoại Ngọc Hầu – Châu Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 240 Ấp Khánh Hội Tây, Châu Thành, Bến Tre 930000, Việt Nam
Số điện thoại 097 202 49 30
Trang web https://m.facebook.com/TakoyakiSaiGon/
Tọa độ 102.597.395, 10.622.002.069.999.900

 


Địa chỉ Takoyaki Thoại Ngọc Hầu ở đâu?

240 Ấp Khánh Hội Tây, Châu Thành, Bến Tre 930000, Việt Nam

Giờ làm việc của Takoyaki Thoại Ngọc Hầu như thế nào?

Giờ làm việc của Takoyaki Thoại Ngọc Hầu là: Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00]

Takoyaki Thoại Ngọc Hầu có website không?

Địa chỉ trang web của Takoyaki Thoại Ngọc Hầu là: https://m.facebook.com/TakoyakiSaiGon/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng - Cà Phê Phố Mới - TT. Tứ kỳ