Tama House – Khu phố 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường số 2, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 316 39 27
Trang web https://www.facebook.com/tamahomestaytayninh/
Tọa độ 113.179.429, 1.061.017.304

 


Địa chỉ Tama House ở đâu?

Đường số 2, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tama House như thế nào?

Giờ làm việc của Tama House là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Sông Hiến - Cao Bằng