Tân Trường Sơn – Khách sạn 2 sao Quảng Bình – Hải Đình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 34 Mạc Đĩnh Chi, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình 510000, Việt Nam
Số điện thoại 093 530 38 66
Trang web http://tantruongsonhotel.com.vn/
Tọa độ 17.460.241.399.999.900, 1.066.248.366

 


Địa chỉ Tân Trường Sơn - Khách sạn 2 sao Quảng Bình ở đâu?

34 Mạc Đĩnh Chi, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình 510000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tân Trường Sơn - Khách sạn 2 sao Quảng Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Tân Trường Sơn – Khách sạn 2 sao Quảng Bình là:

Tân Trường Sơn - Khách sạn 2 sao Quảng Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Tân Trường Sơn – Khách sạn 2 sao Quảng Bình là: http://tantruongsonhotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Tuấn Anh Cửa Lò - Thu Thuỷ