Tạp Hóa Cô Hường – Quảng Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ hẻm 363/26, Nguyễn Trãi, Quảng Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 093 571 79 07
Trang web
Tọa độ 151.134.299, 1.087.838.361

 


Địa chỉ Tạp Hóa Cô Hường ở đâu?

hẻm 363/26, Nguyễn Trãi, Quảng Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Tạp Hóa Cô Hường như thế nào?

Giờ làm việc của Tạp Hóa Cô Hường là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Tạp Hóa Cô Hường có website không?

Địa chỉ trang web của Tạp Hóa Cô Hường là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhoa khóa quốc tế - Phường 7