Tạp hóa Lý An Đông – Hoà Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 37HQ+HC6, Quốc Lộ 25, Hoà Tân, Phú Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3890 148
Trang web
Tọa độ 130.789.035, 109.288.516

 


Địa chỉ Tạp hóa Lý An Đông ở đâu?

37HQ+HC6, Quốc Lộ 25, Hoà Tân, Phú Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Tạp hóa Lý An Đông như thế nào?

Giờ làm việc của Tạp hóa Lý An Đông là: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Tạp hóa Lý An Đông có website không?

Địa chỉ trang web của Tạp hóa Lý An Đông là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Holy Thế giới đồ làm bánh - P. Bạch Đằng