Tạp Hóa và ăn uống Minh Hiếu – Cái Nhum

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 54F5+4W7, Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0336 563 630
Trang web
Tọa độ 10.172.795.899.999.900, 1.061.098.124

 


Địa chỉ Tạp Hóa và ăn uống Minh Hiếu ở đâu?

54F5+4W7, Cái Nhum, Mang Thít, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Tạp Hóa và ăn uống Minh Hiếu như thế nào?

Giờ làm việc của Tạp Hóa và ăn uống Minh Hiếu là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Tạp Hóa và ăn uống Minh Hiếu có website không?

Địa chỉ trang web của Tạp Hóa và ăn uống Minh Hiếu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tàu Hủ Thái - Trà Sữa 100 - Mỹ Bình