Tàu Hủ Thái – Trà Sữa 100 – Mỹ Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ H282+W3H, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 093 829 10 91
Trang web
Tọa độ 115.673.171, 10.900.024.479.999.900

 


Địa chỉ Tàu Hủ Thái - Trà Sữa 100 ở đâu?

H282+W3H, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Tàu Hủ Thái - Trà Sữa 100 như thế nào?

Giờ làm việc của Tàu Hủ Thái – Trà Sữa 100 là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Tàu Hủ Thái - Trà Sữa 100 có website không?

Địa chỉ trang web của Tàu Hủ Thái – Trà Sữa 100 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hà nam Quán - Bắc Giang