Telvina Việt Nam (Chi nhánh Tỉnh Bắc Ninh) – Tiên Du

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu công nghiệp Tiên Sơn – Đường TS8, Tiên Du, Bắc Ninh 221800, Việt Nam
Số điện thoại 091 718 19 80
Trang web http://www.telvina.vn/
Tọa độ 211.294.443, 10.599.847.249.999.900

 


Địa chỉ Telvina Việt Nam (Chi nhánh Tỉnh Bắc Ninh) ở đâu?

Khu công nghiệp Tiên Sơn – Đường TS8, Tiên Du, Bắc Ninh 221800, Việt Nam

Giờ làm việc của Telvina Việt Nam (Chi nhánh Tỉnh Bắc Ninh) như thế nào?

Giờ làm việc của Telvina Việt Nam (Chi nhánh Tỉnh Bắc Ninh) là: Thứ Bảy:[06:00-17:00], Chủ Nhật:[06:00-17:00], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00]

Telvina Việt Nam (Chi nhánh Tỉnh Bắc Ninh) có website không?

Địa chỉ trang web của Telvina Việt Nam (Chi nhánh Tỉnh Bắc Ninh) là: http://www.telvina.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Báo Đồng Nai - Quyết Thắng