Terracotta Hotel & Resort Dalat – Lâm Đồng 670000

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phân khu chức năng 7.9, KDL hồ Tuyền Lâm, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3883 838
Trang web https://terracottaresort.com/
Tọa độ 118.948.935, 10.843.808.419.999.900

 


Địa chỉ Terracotta Hotel & Resort Dalat ở đâu?

Phân khu chức năng 7.9, KDL hồ Tuyền Lâm, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Terracotta Hotel & Resort Dalat như thế nào?

Giờ làm việc của Terracotta Hotel & Resort Dalat là:

Terracotta Hotel & Resort Dalat có website không?

Địa chỉ trang web của Terracotta Hotel & Resort Dalat là: https://terracottaresort.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Ha Giang Villa - P. Trần Phú