TH True Mart – khóm 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 71 hoặc, 90/2 Trần Phú, khóm 4, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 6252 027
Trang web http://www.thmilk.vn/
Tọa độ 92.888.162, 1.057.216.907

 


Địa chỉ TH True Mart ở đâu?

71 hoặc, 90/2 Trần Phú, khóm 4, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của TH True Mart như thế nào?

Giờ làm việc của TH True Mart là: Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

TH True Mart có website không?

Địa chỉ trang web của TH True Mart là: http://www.thmilk.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Giỏ Xanh - Bình Hiên