TH True Mart – P.Yên Thịnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 720 Đ. Đinh Tiên Hoàng, P.Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái 33000, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3859 859
Trang web http://www.thmilk.vn/
Tọa độ 217.329.604, 10.492.994.979.999.900

 


Địa chỉ TH True Mart ở đâu?

720 Đ. Đinh Tiên Hoàng, P.Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái 33000, Việt Nam

Giờ làm việc của TH True Mart như thế nào?

Giờ làm việc của TH True Mart là: Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

TH True Mart có website không?

Địa chỉ trang web của TH True Mart là: http://www.thmilk.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Đặc Sản Mỳ Chũ - Đại Phúc