Thác SaVin – Phươc Hoà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ WQW5+5C8, Phươc Hoà, Bác Ái, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0855 190 377
Trang web https://www.facebook.com/profile.php?id=100030057181108
Tọa độ 119.454.073, 1.087.585.675

 


Địa chỉ Thác SaVin ở đâu?

WQW5+5C8, Phươc Hoà, Bác Ái, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Thác SaVin như thế nào?

Giờ làm việc của Thác SaVin là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thờ Đá Phát Diệm - Định Hoà