Thạch Hoa Viên – Tổ 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 992P+9C5, Tổ 3, Na Hang, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 096 629 89 99
Trang web
Tọa độ 223.508.851, 1.053.861.021

 


Địa chỉ Thạch Hoa Viên ở đâu?

992P+9C5, Tổ 3, Na Hang, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Thạch Hoa Viên như thế nào?

Giờ làm việc của Thạch Hoa Viên là: Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:30]

Thạch Hoa Viên có website không?

Địa chỉ trang web của Thạch Hoa Viên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Nem Số 6 - Vĩnh Trung