Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung – Đổng Quốc Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 205B Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 414 46 34
Trang web http://www.ngocdung.net/
Tọa độ 208.417.371, 1.066.935.673

 


Địa chỉ Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung ở đâu?

205B Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung như thế nào?

Giờ làm việc của Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung là: Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00]

Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung có website không?

Địa chỉ trang web của Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung là: http://www.ngocdung.net/

Hình ảnh

Xem thêm:  LURI SPA - Ba Mươi Tháng Tư