Thẩm Mỹ Viện Ula Cần Thơ – Xuân Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 320/7A Đ. Trần Ngọc Quế, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam
Số điện thoại 093 200 47 17
Trang web https://thammyvienula.vn/
Tọa độ 100.224.152, 10.577.009.419.999.900

 


Địa chỉ Thẩm Mỹ Viện Ula Cần Thơ ở đâu?

320/7A Đ. Trần Ngọc Quế, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thẩm Mỹ Viện Ula Cần Thơ như thế nào?

Giờ làm việc của Thẩm Mỹ Viện Ula Cần Thơ là: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Thẩm Mỹ Viện Ula Cần Thơ có website không?

Địa chỉ trang web của Thẩm Mỹ Viện Ula Cần Thơ là: https://thammyvienula.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  QUEEN SPA - Hiệp Ninh