THANH BINH HOTEL, Binh Long – Thanh Binh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thanh Binh, Bình Long, Bình Phước 67850, Việt Nam
Số điện thoại 098 273 02 34
Trang web https://www.booking.com/hotel/vn/thanh-binh-binh-long.vi.html?
Tọa độ 116.284.459, 10.660.813.089.999.900

 


Địa chỉ THANH BINH HOTEL, Binh Long ở đâu?

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thanh Binh, Bình Long, Bình Phước 67850, Việt Nam

Giờ làm việc của THANH BINH HOTEL, Binh Long như thế nào?

Giờ làm việc của THANH BINH HOTEL, Binh Long là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Đông Nam 2 - Vị Xuyên