Thanh Dat Resort – Xuân Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 85C Hẻm Lò Mổ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3891 484
Trang web http://www.resortthanhdat.vn/
Tọa độ 100.384.759, 1.057.673.492

 


Địa chỉ Thanh Dat Resort ở đâu?

85C Hẻm Lò Mổ, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Thanh Dat Resort như thế nào?

Giờ làm việc của Thanh Dat Resort là:

Thanh Dat Resort có website không?

Địa chỉ trang web của Thanh Dat Resort là: http://www.resortthanhdat.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Thái Hòa Mũi Né Resort - Phường Hàm Tiến