Thành Tâm Hotel – P. Hội Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 67 Nguyễn Viết Xuân, P. Hội Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai 60000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3888 568
Trang web https://bit.ly/3JhVjfR
Tọa độ 139.726.409, 1.080.089.943

 


Địa chỉ Thành Tâm Hotel ở đâu?

67 Nguyễn Viết Xuân, P. Hội Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai 60000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thành Tâm Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Thành Tâm Hotel là:

Thành Tâm Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Thành Tâm Hotel là: https://bit.ly/3JhVjfR

Hình ảnh

Xem thêm:  Mường Thanh Grand Ha Tinh Hotel - Kỳ Trinh