Thanh Tuyền Hotel – Hiệp Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ số 27, hẻm, 12, đường Châu Văn Liêm, Hiệp Long, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 912 70 70
Trang web
Tọa độ 112.947.826, 10.613.311

 


Địa chỉ Thanh Tuyền Hotel ở đâu?

số 27, hẻm, 12, đường Châu Văn Liêm, Hiệp Long, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thanh Tuyền Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Thanh Tuyền Hotel là:

Thanh Tuyền Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Thanh Tuyền Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Vân Anh - TT. Yên Bình