Thảo Homestay & Restaurant – Bản Poom Coọng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ M33F+J8X, Bản Poom Coọng, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 098 110 19 48
Trang web
Tọa độ 20.654.106, 1.050.733.612

 


Địa chỉ Thảo Homestay & Restaurant ở đâu?

M33F+J8X, Bản Poom Coọng, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Thảo Homestay & Restaurant như thế nào?

Giờ làm việc của Thảo Homestay & Restaurant là: Chủ Nhật:[05:30-00:00], Thứ Hai:[05:30-00:00], Thứ Ba:[05:30-00:00], Thứ Tư:[05:30-00:00], Thứ Năm:[05:30-00:00], Thứ Sáu:[05:30-00:00], Thứ Bảy:[05:30-00:00]

Thảo Homestay & Restaurant có website không?

Địa chỉ trang web của Thảo Homestay & Restaurant là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Đà Nẵng Quán Bánh Tráng - Trung Hoà