Thế Giới Sữa Bình Mỹ – TT. Bình Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ F2R4+5FP, Trần Tử Bình, TT. Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 098 972 77 26
Trang web http://thegioisua.com/
Tọa độ 204.904.567, 106.006.211

 


Địa chỉ Thế Giới Sữa Bình Mỹ ở đâu?

F2R4+5FP, Trần Tử Bình, TT. Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Sữa Bình Mỹ như thế nào?

Giờ làm việc của Thế Giới Sữa Bình Mỹ là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Thế Giới Sữa Bình Mỹ có website không?

Địa chỉ trang web của Thế Giới Sữa Bình Mỹ là: http://thegioisua.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH Đường Phạm Văn Đồng - TT. Hoà Thành