THE GRAND HOTEL – Võ Cường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 53C6+MPW, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3850 959
Trang web
Tọa độ 211.717.448, 10.606.181.319.999.900

 


Địa chỉ THE GRAND HOTEL ở đâu?

53C6+MPW, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của THE GRAND HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của THE GRAND HOTEL là:

THE GRAND HOTEL có website không?

Địa chỉ trang web của THE GRAND HOTEL là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Church Legend Hotel Hanoi - Hàng Trống