THE KING CAO BẰNG – Nà Cáp

Thông tin liên hệ

Địa chỉ M6GV+65C, Nà Cáp, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0832 899 866
Trang web
Tọa độ 22.675.573.699.999.900, 10.624.290.529.999.900

 


Địa chỉ THE KING CAO BẰNG ở đâu?

M6GV+65C, Nà Cáp, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của THE KING CAO BẰNG như thế nào?

Giờ làm việc của THE KING CAO BẰNG là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

THE KING CAO BẰNG có website không?

Địa chỉ trang web của THE KING CAO BẰNG là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ HÀNG LÂM PHƯƠNG - Phù Chẩn