The Oriental Ruby – Hải Đình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PG08, Lê Trực, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình 47000, Việt Nam
Số điện thoại 0369 473 668
Trang web
Tọa độ 174.651.755, 10.662.650.169.999.900

 


Địa chỉ The Oriental Ruby ở đâu?

PG08, Lê Trực, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình 47000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Oriental Ruby như thế nào?

Giờ làm việc của The Oriental Ruby là:

The Oriental Ruby có website không?

Địa chỉ trang web của The Oriental Ruby là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tien's Cozy Homestay - Sơn Trạch