The Pizza Company Quang Trung – Vinh – Thành phố Vinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6066
Trang web http://www.thepizzacompany.vn/
Tọa độ 186.689.319, 10.567.405.699.999.900

 


Địa chỉ The Pizza Company Quang Trung - Vinh ở đâu?

17 Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Pizza Company Quang Trung - Vinh như thế nào?

Giờ làm việc của The Pizza Company Quang Trung – Vinh là: Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00]

The Pizza Company Quang Trung - Vinh có website không?

Địa chỉ trang web của The Pizza Company Quang Trung – Vinh là: http://www.thepizzacompany.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán 2T - Phường 6