The Workshop Coffee – Bến Nghé

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 27 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3824 6801
Trang web http://www.facebook.com/the.workshop.coffee
Tọa độ 107.734.764, 1.067.056.037

 


Địa chỉ The Workshop Coffee ở đâu?

27 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của The Workshop Coffee như thế nào?

Giờ làm việc của The Workshop Coffee là: Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

The Workshop Coffee có website không?

Địa chỉ trang web của The Workshop Coffee là: http://www.facebook.com/the.workshop.coffee

Hình ảnh

Xem thêm:  16 Coffee Store - Phú Hiệp