THÍCH ĂN UỐNG – THN – Trần Hoàng Na

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 102/14 KV6, Trần Hoàng Na, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam
Số điện thoại 093 335 39 99
Trang web
Tọa độ 100.173.255, 1.057.588.165

 


Địa chỉ THÍCH ĂN UỐNG - THN ở đâu?

102/14 KV6, Trần Hoàng Na, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Giờ làm việc của THÍCH ĂN UỐNG - THN như thế nào?

Giờ làm việc của THÍCH ĂN UỐNG – THN là: Thứ Bảy:[11:00-23:30], Chủ Nhật:[11:00-23:30], Thứ Hai:[11:00-23:30], Thứ Ba:[11:00-23:30], Thứ Tư:[11:00-23:30], Thứ Năm:[11:00-23:30], Thứ Sáu:[11:00-23:30]

THÍCH ĂN UỐNG - THN có website không?

Địa chỉ trang web của THÍCH ĂN UỐNG – THN là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh cuốn nóng Khánh Linh - Minh Khai