Thien Phu Hostel – Bố Trạch

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 096 366 05 15
Trang web
Tọa độ 17.610.122.999.999.900, 10.631.092

 


Địa chỉ Thien Phu Hostel ở đâu?

Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Thien Phu Hostel như thế nào?

Giờ làm việc của Thien Phu Hostel là:

Thien Phu Hostel có website không?

Địa chỉ trang web của Thien Phu Hostel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ TRỌ Thuận An 98 - Phường Hoà Thuận