Thiết Bị Vật Tư Y Tế Tiến Thành – TT. Thứa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 263 Hàn Thuyên, TT. Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 444 03 47
Trang web
Tọa độ 210.226.896, 1.062.076.419

 


Địa chỉ Thiết Bị Vật Tư Y Tế Tiến Thành ở đâu?

263 Hàn Thuyên, TT. Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết Bị Vật Tư Y Tế Tiến Thành như thế nào?

Giờ làm việc của Thiết Bị Vật Tư Y Tế Tiến Thành là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Thiết Bị Vật Tư Y Tế Tiến Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết Bị Vật Tư Y Tế Tiến Thành là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Hoa Việt Hà - Vị Hoàng