Thiết bị y tế Hải Minh- Giải pháp tổng thể vật lý trị liệu và phục hồi chức năng – Thanh Xuân Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ VP.1003, toà văn phòng Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 808 60 03
Trang web http://haiminhtsc.vn/
Tọa độ 20.992.950.399.999.900, 1.058.078.699

 


Địa chỉ Thiết bị y tế Hải Minh- Giải pháp tổng thể vật lý trị liệu và phục hồi chức năng ở đâu?

VP.1003, toà văn phòng Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết bị y tế Hải Minh- Giải pháp tổng thể vật lý trị liệu và phục hồi chức năng như thế nào?

Giờ làm việc của Thiết bị y tế Hải Minh- Giải pháp tổng thể vật lý trị liệu và phục hồi chức năng là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Thiết bị y tế Hải Minh- Giải pháp tổng thể vật lý trị liệu và phục hồi chức năng có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết bị y tế Hải Minh- Giải pháp tổng thể vật lý trị liệu và phục hồi chức năng là: http://haiminhtsc.vn/

Hình ảnh