Thiết bị y tế Hảo Anh – Kim Liên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 120-C10 Phương Mai, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 091 410 23 81
Trang web http://ytehaoanh.vn/
Tọa độ 210.030.909, 105.834.486

 


Địa chỉ Thiết bị y tế Hảo Anh ở đâu?

120-C10 Phương Mai, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết bị y tế Hảo Anh như thế nào?

Giờ làm việc của Thiết bị y tế Hảo Anh là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Thiết bị y tế Hảo Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết bị y tế Hảo Anh là: http://ytehaoanh.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu Thị Thiết Bị Y Tế Viên An - Thiết Bị Y Tế Hải Phòng - Quang Trung