Thiết bị y tế HD – Gia Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 66 Nguyễn Chế Nghĩa, Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 696 38 64
Trang web
Tọa độ 208.771.101, 10.629.729.999.999.900

 


Địa chỉ Thiết bị y tế HD ở đâu?

66 Nguyễn Chế Nghĩa, Gia Tân, Gia Lộc, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết bị y tế HD như thế nào?

Giờ làm việc của Thiết bị y tế HD là:

Thiết bị y tế HD có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết bị y tế HD là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sai Gon International Clinics - Phường Cầu Ông Lãnh