Thiết bị y tế Hoàng Gia – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 67 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 0842 220 222
Trang web http://hoanggiamedical.com/
Tọa độ 91.709.015, 10.515.413.819.999.900

 


Địa chỉ Thiết bị y tế Hoàng Gia ở đâu?

67 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 7, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết bị y tế Hoàng Gia như thế nào?

Giờ làm việc của Thiết bị y tế Hoàng Gia là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Thiết bị y tế Hoàng Gia có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết bị y tế Hoàng Gia là: http://hoanggiamedical.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Nội Thất, Sửa Xe Hảo Huệ - Thông Huề