Thiết Bị Y Tế Minh Thanh – Đức Giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 123 P. Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 094 338 64 66
Trang web
Tọa độ 21.062.572.499.999.900, 1.058.997.122

 


Địa chỉ Thiết Bị Y Tế Minh Thanh ở đâu?

123 P. Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết Bị Y Tế Minh Thanh như thế nào?

Giờ làm việc của Thiết Bị Y Tế Minh Thanh là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Thiết Bị Y Tế Minh Thanh có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết Bị Y Tế Minh Thanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế - Hưng Phúc