Thiết Bị Y Tế – Phương Đình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 291 Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 094 889 88 18
Trang web http://thietbiytehn.com.vn/
Tọa độ 209.979.095, 10.584.154.319.999.900

 


Địa chỉ Thiết Bị Y Tế ở đâu?

291 Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết Bị Y Tế như thế nào?

Giờ làm việc của Thiết Bị Y Tế là:

Thiết Bị Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết Bị Y Tế là: http://thietbiytehn.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tuệ Tĩnh đường Liên Hoa - Phú Nhuận