thiết bị y tế phương thảo – Khu 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ số 130, Khu 1, nam định, Nam Định 428200, Việt Nam
Số điện thoại 097 615 96 32
Trang web https://thiet-bi-y-te-phuong-thao.business.site/
Tọa độ 201.988.749, 10.629.941.409.999.900

 


Địa chỉ thiết bị y tế phương thảo ở đâu?

số 130, Khu 1, nam định, Nam Định 428200, Việt Nam

Giờ làm việc của thiết bị y tế phương thảo như thế nào?

Giờ làm việc của thiết bị y tế phương thảo là:

thiết bị y tế phương thảo có website không?

Địa chỉ trang web của thiết bị y tế phương thảo là: https://thiet-bi-y-te-phuong-thao.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tỉnh Quảng Ngãi - Nghĩa Lộ