Thiết Bị Y Tế Sinh Nam tại Quảng Bình – Hải Đình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8 Lê Lợi, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 090 553 35 85
Trang web https://www.tbytsinhnam.com/
Tọa độ 174.628.302, 1.066.232.746

 


Địa chỉ Thiết Bị Y Tế Sinh Nam tại Quảng Bình ở đâu?

8 Lê Lợi, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết Bị Y Tế Sinh Nam tại Quảng Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Thiết Bị Y Tế Sinh Nam tại Quảng Bình là: Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Thiết Bị Y Tế Sinh Nam tại Quảng Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết Bị Y Tế Sinh Nam tại Quảng Bình là: https://www.tbytsinhnam.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội - Phương Liên