Thiết bị Y Tế Sinh Nam tại Quảng Ngãi – Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hùng Vương, Trần Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 090 553 35 85
Trang web https://thiet-bi-y-te-sinh-nam-tai-quang-ngai.business.site/
Tọa độ 151.213.898, 1.087.906.861

 


Địa chỉ Thiết bị Y Tế Sinh Nam tại Quảng Ngãi ở đâu?

Hùng Vương, Trần Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết bị Y Tế Sinh Nam tại Quảng Ngãi như thế nào?

Giờ làm việc của Thiết bị Y Tế Sinh Nam tại Quảng Ngãi là: Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM MEDLATEC NAM ĐỊNH - Thống Nhất