Thiết Bị Y tế Trường Mai – P. Kỳ Bá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 239 Đường Lê Đại Hành, P. Kỳ Bá, Thái Bình, 06118, Việt Nam
Số điện thoại 0227 3834 639
Trang web https://map.coccoc.com/map/2123993790302627
Tọa độ 20.441.487, 1.063.395.671

 


Địa chỉ Thiết Bị Y tế Trường Mai ở đâu?

239 Đường Lê Đại Hành, P. Kỳ Bá, Thái Bình, 06118, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết Bị Y tế Trường Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Thiết Bị Y tế Trường Mai là: Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00]

Thiết Bị Y tế Trường Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Thiết Bị Y tế Trường Mai là: https://map.coccoc.com/map/2123993790302627

Hình ảnh

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MIỀN TRUNG - P