Thịnh’s House – Thới Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hẻm 54, 16 Trần Việt Châu, Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 090 928 92 68
Trang web
Tọa độ 100.471.863, 105.774.171

 


Địa chỉ Thịnh's House ở đâu?

Hẻm 54, 16 Trần Việt Châu, Thới Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Thịnh's House như thế nào?

Giờ làm việc của Thịnh’s House là:

Thịnh's House có website không?

Địa chỉ trang web của Thịnh’s House là:

Hình ảnh

Xem thêm:  GOLDEN SUN HOTEL - Phường 2