Thu Mi Nails – Phúc Lâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 64W2+H84, Phúc Lâm, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 097 716 01 23
Trang web https://www.facebook.com/Thu-Mi-Nails-Beauty-Salon-1991454414410947/
Tọa độ 212.463.925, 1.061.008.404

 


Địa chỉ Thu Mi Nails ở đâu?

64W2+H84, Phúc Lâm, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Thu Mi Nails như thế nào?

Giờ làm việc của Thu Mi Nails là: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Christina Nails and Spa - Phước Ninh