Thực dưỡng Khai Minh – Phường 15

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 157 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6676 4418
Trang web http://khaiminh.vn/
Tọa độ 10.797.561.199.999.900, 1.067.038.457

 


Địa chỉ Thực dưỡng Khai Minh ở đâu?

157 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực dưỡng Khai Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Thực dưỡng Khai Minh là: Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Thực dưỡng Khai Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Thực dưỡng Khai Minh là: http://khaiminh.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Chay Từ Hạnh - Phường 5