Thực phẩm dưỡng sinh Công Định – Tân Định

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 3 Trần Quý Khoách, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 593 02 99
Trang web http://congdinh.com.vn/
Tọa độ 107.934.427, 10.668.807.249.999.900

 


Địa chỉ Thực phẩm dưỡng sinh Công Định ở đâu?

3 Trần Quý Khoách, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực phẩm dưỡng sinh Công Định như thế nào?

Giờ làm việc của Thực phẩm dưỡng sinh Công Định là: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Thực phẩm dưỡng sinh Công Định có website không?

Địa chỉ trang web của Thực phẩm dưỡng sinh Công Định là: http://congdinh.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Dồi sụn ngon tại hà nam - Lê Hồng Phong