Thực Phẩm Sạch ON FOOD – Tích Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 38 Hùng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 097 724 09 39
Trang web
Tọa độ 21.309.013.999.999.900, 10.558.776.979.999.900

 


Địa chỉ Thực Phẩm Sạch ON FOOD ở đâu?

38 Hùng Vương, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực Phẩm Sạch ON FOOD như thế nào?

Giờ làm việc của Thực Phẩm Sạch ON FOOD là: Thứ Bảy:[08:00-19:30], Chủ Nhật:[08:00-19:30], Thứ Hai:[08:00-19:30], Thứ Ba:[08:00-19:30], Thứ Tư:[08:00-19:30], Thứ Năm:[08:00-19:30], Thứ Sáu:[08:00-19:30]

Thực Phẩm Sạch ON FOOD có website không?

Địa chỉ trang web của Thực Phẩm Sạch ON FOOD là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm - Nguyễn Ngiêm