Thực phẩm sạch Sơn Nguyên – Nam Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 53 Phan Đình Giót, 60 Nguyễn Du, Nam Hà, Hà Tĩnh, 45106, Việt Nam
Số điện thoại 094 488 38 31
Trang web http://tpssonnguyen.com/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 183.364.567, 1.059.010.706

 


Địa chỉ Thực phẩm sạch Sơn Nguyên ở đâu?

53 Phan Đình Giót, 60 Nguyễn Du, Nam Hà, Hà Tĩnh, 45106, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực phẩm sạch Sơn Nguyên như thế nào?

Giờ làm việc của Thực phẩm sạch Sơn Nguyên là: Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Suất ăn công nghiệp biên hòa - Long Bình