Tiệm Bánh Hương Nhung – Minh Khai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 43 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 098 673 32 56
Trang web
Tọa độ 20.544.184.899.999.900, 1.059.160.198

 


Địa chỉ Tiệm Bánh Hương Nhung ở đâu?

43 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Hương Nhung như thế nào?

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Hương Nhung là: Thứ Bảy:[05:00-22:00], Chủ Nhật:[05:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-22:00], Thứ Ba:[05:00-22:00], Thứ Tư:[05:00-22:00], Thứ Năm:[05:00-22:00], Thứ Sáu:[05:00-22:00]

Tiệm Bánh Hương Nhung có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Bánh Hương Nhung là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trái dừa hấp đậu đen Cô Ly tại Đà Nẵng - Hoà Cường Bắc