Tiệm Bánh Kem Nam Mỹ – Phường Vĩnh Bảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Chi Lăng, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3866 040
Trang web http://www.facebook.com/banhkemnammy
Tọa độ 10.004.183.699.999.900, 10.508.977.569.999.900

 


Địa chỉ Tiệm Bánh Kem Nam Mỹ ở đâu?

1 Chi Lăng, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem Nam Mỹ như thế nào?

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Kem Nam Mỹ là: Thứ Bảy:[06:30-20:00], Chủ Nhật:[06:30-20:00], Thứ Hai:[06:30-20:00], Thứ Ba:[06:30-20:00], Thứ Tư:[06:30-20:00], Thứ Năm:[06:30-20:00], Thứ Sáu:[06:30-20:00]

Tiệm Bánh Kem Nam Mỹ có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Bánh Kem Nam Mỹ là: http://www.facebook.com/banhkemnammy

Hình ảnh

Xem thêm:  Đồ Ăn Sẵn Ninh Bình - Ninh Khanh