Tiệm Bánh Mỳ Hoa – P. Lam Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 225 Trần Phú, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3853 883
Trang web
Tọa độ 19.802.436.999.999.900, 1.057.764.327

 


Địa chỉ Tiệm Bánh Mỳ Hoa ở đâu?

225 Trần Phú, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Mỳ Hoa như thế nào?

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Mỳ Hoa là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Tiệm Bánh Mỳ Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Bánh Mỳ Hoa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm bánh Hoàng Yến - Đức Minh