Tiệm Bánh Tuyết Lê – Hải Đình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 53 Thanh Niên, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 098 209 40 20
Trang web
Tọa độ 174.649.266, 10.662.522

 


Địa chỉ Tiệm Bánh Tuyết Lê ở đâu?

53 Thanh Niên, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Tuyết Lê như thế nào?

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Tuyết Lê là: Thứ Bảy:[05:30-22:00], Chủ Nhật:[05:30-22:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00]

Tiệm Bánh Tuyết Lê có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Bánh Tuyết Lê là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Ngọt Pháp Huy Linh - P. Chiềng Lề