Tiệm Cháo Dinh Dưỡng Wow – P. Diên Hồng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 39 Hùng Vương, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 090 313 70 07
Trang web
Tọa độ 13.975.369.299.999.900, 1.079.959.489

 


Địa chỉ Tiệm Cháo Dinh Dưỡng Wow ở đâu?

39 Hùng Vương, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Cháo Dinh Dưỡng Wow như thế nào?

Giờ làm việc của Tiệm Cháo Dinh Dưỡng Wow là:

Tiệm Cháo Dinh Dưỡng Wow có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Cháo Dinh Dưỡng Wow là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nem nướng Vũ Thành An - Xương Huân